Category Archives: DADO Miroslav

Analýza životného cyklu LCA

LCA: LIFE CYCLE ASSESSMENT OF PRODUCTS 
Ing. Miroslav Dado, PhD.

Abstrakt: Príspevok podáva základný prehľad o štruktúre a postupoch LCA. Sumarizuje základné prístupy k LCA a popisuje možnosti použitia metódy LCA v procese návrhu a vývoja produktu. Ďalej poskytuje stručný prehľad dostupných softvérových nástrojov pre podporu LCA. Čítať ďalej…»

POUŽITIE LCA V ETAPE KONCEPČNÉHO NÁVRHU SUŠIAKA NA PRÁDLO: PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

APPLICATION OF LCA IN CLOTH-HORSE CONCEPTUAL DESIGN: A CASE STUDY
Ing. Miroslav Dado, PhD.

Abstrakt: Používanie recyklovaných materiálov redukuje spotrebu základných surovín a zároveň minimalizuje množstvo odpadov v procese výroby. LCA kvantifikuje a hodnotí environmentálne vplyvy produktu v priebehu jeho celého životného cyklu. Príspevok prostredníctvom prípadovej štúdie poukazuje na možnosť použitia simplifikovanej formy LCA v etape koncepčného návrhu produktu.

Čítať ďalej…»

POUŽITIE LCA PRI NÁVRHU KÁVOVARU S VYUŽITÍM PROGRAMU SIMAPRO 7

APPLICATION OF LCA IN COFFEEMAKER DESIGN WITH SOFTWARE SIMAPRO 7 UTILIZATION
Ing. Miroslav Dado, PhD.

Abstrakt: LCA je metóda na posudzovanie environmentálnych aspektov a možných environmentálnych vplyvov súvisiacich s určitým výrobkom alebo službou. Príspevok prostredníctvom prípadovej štúdie poukazuje na možnosti použitia LCA softvérovej podpory pri návrhu produktu.

Čítať ďalej…»