informácie pre autorov

Redakcia prijíma na publikovanie odborné príspevky, analýzy, postrehy a komentáre na aktuálne témy z oblasti dizajnu, architektúry a umenia v kontexte s ekológiou a environmentálnymi prístupmi k danej oblasti. Zvlášť vítané sú príspevky poskytujúce pohľad do praxe prostredníctvom rôznych výskumov, komparácií a podrobných analýz problematiky. Príspevky sa v časopise uverejňujú v slovenskom, českom, anglickom alebo nemeckom jazyku.

Filozofiu časopisu nájdete v samostatnej časti.
Periodicita časopisu: 2 krát ročne
Príspevky v časopise sú recenzované minimálne jedným nezávislým odborníkom, ktorého určuje redakčná rada. Redakčná rada si taktiež vyhradzuje právo výberu a posúdenia odbornosti príspevku na zaradenie a publikovanie v časopise. S výsledkom recenzie bude autor oboznámený v primeranom čase.

Príspevky v časopise sú nehonorované.
Za obsahovú stránku príspevku zodpovedá autor príspevku.
Príspevok zašlite prosím na e-mail adresu:
toncikova@ecodesign.sk