o časopise

Napredovanie ľudskej spoločnosti je dlhodobý kontinuálny proces, ktorý sa začal samotnou evolúciou a prebieha vo všetkých sférach na rôznych úrovniach poznania vedy, výskumu a vývoja. Nové technológie posúvajú spoločnosť kvalitatívne ďalej a zároveň ponúkajú nové možnosti zdokonaľovania. Mohlo by sa zdať, že naša cesta k dokonalosti je priam ideálna. V skutočnosti je to len časť pravdy. Treba zdôrazniť, že všetky naše aktivity majú negatívny dopad na životné prostredie a uvedomenie si tohto faktu dalo prvotný humánny podnet k zavedenie pojmu ekologický dizajn.
DIZAJNÉR je otcom myšlienky pri vytváraní životného priestoru, resp. funkčného prostredia ako aj predmetov v tomto prostredí. Takto dokáže ovplyvniť naše emócie, to ako sa cítime, to ako rozmýšľame. Svojou tvorbou dokáže ovplyvniť rovnováhu životného prostredia.