formát príspevku

Použite prosím nasledujúci formát stránky v textovom editore MS Word:
veľkosť stránky A4 (21 cm x 29,7 cm),
jednoduché riadkovanie.

Okraje použité v dokumente:
ľavý okraj – 3,25 cm,
pravý okraj – 3,25 cm,
horný a dolný okraj – 3,9 cm.

1. NÁZOV PRÍSPEVKU: veľké písmo Tahoma, tučné, veľkosť 12, zarovnávanie vľavo, jednoduché riadkovanie. Názov príspevku uveďte v slovenskom aj anglickom jazyku.

2. Meno a priezvisko autora: písmo Tahoma, tučné, veľkosť 12, zarovnávanie vľavo, jednoduché riadkovanie.

3. Abstrakt: Krátky obsah a zameranie príspevku, stručná charakteristika príspevku – max. 15 riadkov. Písmo Tahoma, veľkosť 11, zarovnávanie do bloku, jednoduché riadkovanie.

4. Abstact: preklad abstraktu do angličtiny.

5. Klúčové slová: písmo Tahoma, veľkosť 11, zarovnávanie do bloku, jednoduché riadkovanie (Autor uvedie max. 8 slov. Jednotlivé slová začínajú veľkými písmenami a sú oddelené bodkou.).

6. Keywords: preklad klúčových slov do angličtiny.

7. NÁZOV KAPITOLY: veľké písmo Tahoma, tučné, veľkosť 11, zarovnávanie vľavo, jednoduché riadkovanie.

8. Text kapitoly: písmo Tahoma, veľkost 11, zarovnávanie do bloku, jednoduché riadkovanie.

9. Záver: písmo Tahoma, veľkost 11, zarovnávanie do bloku, jednoduché riadkovanie. Maximálne 15 riadkov.

10. Použitá literatúra: číslovaný zoznam použitej literatúry.

11. Informácie o autorovi: Meno s titulmi, zamestnávateľ, pracovné zaradenie, odborné zameranie autora, mail, kontakt. Maximálne 10 riadkov.

12. Rozsah príspevku: maximálne 10 strán.

Autor garantuje, že príspevok zaslaný na publikovanie v on-line časopise EKODIZAJN je originálny a nebol a nebude inde publikovaný.