o nás

Každý architekt, dizajnér, inžinier a technológ, ktorý je odborníkom vo svojej oblasti si je vedomý kvality a hlavne zodpovednosti, ktorú by mala mať jeho tvorba.  Nemala by to byť len zodpovednosť za vzhľad a kvalitu prevedenia návrhu voči zákazníkovi, ale aj zodpovednosť za kvalitu života v budúcnosti. Mal by svojou tvorbou ovplyvniť budúcnosť nie len na základe funkčnosti a estetického vzhľadu svojich návrhov, ale aj maximálnou snahou o  “ekologickú logiku” svojej práce, teda to, do akej miery sa jeho diela počas svojho životného cyklu v rátane ich likvidácie podieľajú pozitívne alebo negatívne na kvalite životného prostredia.

Naším profesionálnym zámerom je, aby sa do osobnosti dizajnérov  zapísala primárna informácia a  pri svojej budúcej tvorbe tento humanitný rozmer dokázali automaticky aplikovať do vznikajúcich nových konceptov. Keďže vďaka našej práci môžeme naše myšlienky vštepovať práve mladým dizajnérom, našim študentom, chceme im dať možnosť pochopiť, že byť ekologicky zmýšľajúcim dizajnérom či architektom nemusí znamenať len navrhovať výrobky z recyklovateľných materiálov. Musia si uvedomiť, že to, že ich dizajn je ekologický nemá byť hlavným dôvodom, pre ktorý si zákazník vyberie práve ich produkt. Ak dokážu svojím dizajnom zaujať natoľko, že ich automaticky zákazník uprednostní pred konkurenčnými produktmi, bez toho, aby si všimol aj ekologický benefit celého návrhu, vtedy ide o skvelý ekologický dizajn.