technické informácie

Stránky ekodizajn.sk pracujú na jadre publikačného systému WordPress, sú vytvorené na základe štandardov XHTML 1.0 Strict a CSS 2, používajú znakovú sadu UTF-8.

Stránky sú navrhnuté s ohľadom na čo najvyššiu možnú mieru prístupnosti a použiteľnosti, nezávisle od použitého zobrazovacieho zariadenia a/alebo platformy.