filozofia časopisu

EKODIZAJN je recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis so zameraním na nové trendy, problémy, teoretické a praktické otázky dizajnu v kontexte s ekológiou.
Základnou filozofiou časopisu je prinášať čitateľom zaujímavé príspevky, postrehy, analýzy a komentáre obsahujúce výsledky výskumov, skúsenosti a rady z oblasti ekodizajnu, ekologickej architektúry a  interiéru. Chceme poskytnúť informácie o ekologických materiáloch, informácie z oblasti nových technológií a nových technologických postupov recyklovania a tiež environmentálnej výchovy a manažmentu, ktoré môžu byť pre čitateľa obsahovo relevantné.

Naším cieľom je posilniť spoluprácu praxe s oblasťou umenia, vedy a výskumu, práve výmenou poznatkov a skúseností, prínosných pre obe strany. VIP Galéria ponúka komplexné riešenia príkladov ekologického dizajnu nábytku. Komplexne spracované návrhy môžu byť výzvou pre firmy a zároveň príležitosťou pre subjekty, ktoré chcú v dnešnej turbulentnej dobe dosahovať najlepšie výsledky a byť úspešné.
Naopak, skúsenosti z praxe a výmena informácií medzi odborníkmi, vedeckými a pedagogickými pracovníkmi, doktorandmi a študentmi výrazne pomôžu pri skúmaní a implementácii ekodizajnu do procesu vzdelávania a navrhovania.