Category Archives: SLABEJOVÁ Gabriela

Náterové látky

Ing. Gabriela Slabejová, PhD.

Základná ekologická požiadavka na náterové látky je, že musí byť znížené množstvo prchavých organických látok (VOC) v náterových látkach alebo musia byť VOC úplne eliminované. Legislatíva kladie dôraz na znižovanie emisií, ktoré sú uvoľňované z náterových látok Čítať ďalej…»

Lepidlá

Ing. Gabriela Slabejová, PhD.

Až do začiatku minulého storočia jedinými významnejšími lepidlami boli prírodné lepidlá, či už živočíšneho alebo rastlinného pôvodu.
V súčasnosti sa v drevárskom priemysle takmer výlučne používajú Čítať ďalej…»

Plasty

Ing. Gabriela Slabejová, PhD.

Termoplasty (plastoméry)

Pôsobením tepla mäknú a prechádzajú do plastického stavu. V stave taveniny sa dajú spracovávať rôznymi technológiami a tvarovať na požadované výrobky. Po ochladení tuhnú a tým sa ich tvar stabilizuje. Ďalším ohrevom nad teplotu mäknutia alebo tavenia sa opäť dostanú do plastického stavu, pričom Čítať ďalej…»