Category Archives: eko-umenie

ENVIRONMENTÁLNE UMENIE
A ÚVOD DO SITE-SPECIFIC

Mgr. art. Katarína Boborová, ArtD.

Walter de Maria Lightning Field (1974-1977)

Článok „Environmentálne umenie a úvod do site – specific“ je pokusom o uchopenie pojmu site-specific, ako jednej z výrazových foriem environmentálneho umenia. Kľúčovou platformou sa tak stalo umenie site-specific 60. a 70. rokov, kde sa na tvorbe autorov pokúša sumarizovať jeho filozofiu a vývoj.

ENVIRONMENTÁLNE UMENIE

Termín environmentálne umenie je používaný na označenie umenia, ktoré sa zaoberá ekologickými problémami, pričom môže odkazovať na politické, historické a spoločenské kotexty. Termín environmentálne umenie zahŕňa aj oblasť pôsobnosti v mestskej krajine. Čítať ďalej…»