Lepidlá

7. októbra 2013
Ing. Gabriela Slabejová, PhD.

Až do začiatku minulého storočia jedinými významnejšími lepidlami boli prírodné lepidlá, či už živočíšneho alebo rastlinného pôvodu.
V súčasnosti sa v drevárskom priemysle takmer výlučne používajú syntetické lepidlá. Z nich prevládajú reaktívne termosetické lepidlá:
močovino-formaldehydové (UF), melamín-formaldehydové (MEF),
melamín-močovino-formaldehydové (MUF), fenol-formaldehydové (PF) a fenol-rezorcinol-formaldehydové (PRF) lepidlá.
Na špeciálne účely sa používajú polyadičné lepidlá: epoxidové, polyesterové, polyuretánové (PUR) a lepidlá na báze izokyanátov (EPI). Z termoplastických lepidiel si najširšie uplatnenie získali polyvinylacetátové (PVAC) disperzie.

Ekologické lepidlá

Medzi ekologické lepidlá môžeme zaradiť lepidlá, ktoré pri aplikácii a vytvrdzovaní, ako aj po vytvrdnutí neuvoľňujú emisie formaldehydu a iné organické rozpúšťadlá.

Glutínové lepidlo (stolársky glej)
Je najstarší typ proteínového lepidla, vyrába sa z kostí alebo koží zvierat. Spoj lepený glutínovým lepidlom reaguje na vlhkosť podobne ako drevo a preto je tento typ lepidla vhodný na lepenie hudobných nástrojov. Spoj však nie je odolný voči vlhkosti ani voči napadnutiu mikroorganizmami.

Polyvinylacetátové (PVAC)
Disperzie sú lepidlá, ktoré formaldehyd vôbec neobsahujú. V nábytkárskom priemysle sú najviac používanými lepidlami. Používajú na konštrukčné lepenie, kolíkovanie, plošné lepenie (škárovka, latovka), dyhovanie, pozdĺžne lepenie – pri výrobe nábytku, parkiet, okien, dverí a na stolárske práce. PVAC lepidlo lepí tvrdé a mäkké drevo, drevotriesku, preglejku, kartón, papier, textil. Je možné použiť ho na lepenie detských hračiek a predmetov prichádzajúcich nepriamo do styku s potravinami.

Epoxidové lepidlá dvojzložkové (bezrozpúšťadlové)
Sú tiež používané v nábytkárskom priemysle – na nalepovanie kovových alebo keramických častí na nábytkové dielce. Lepený spoj je veľmi pevný a nevykazuje žiadne chemické emisie.

Polyuretánové (PUR) lepidlá
V tekutej forme sa používajú hlavne na prilepovanie nábytkových fólií, lepenie dreva, kovov a plastov, sú univerzálne použiteľné, dokážu lepiť aj vlhké drevo. Lepené spoje sú veľmi pevné odolné proti zvýšenej teplote a proti vode. Preto sa tento typ lepidiel používa na lepenie drevných konštrukcií a na lepenie nábytku určeného na použitie v exteriéri. PUR lepidlá sú ekologické, neuvoľňujú do prostredia žiadne prchavé látky, organické rozpúšťadlá ani formaldehyd.

Disperzné lepidlá
Sú biele viskózne kvapaliny. Z fyzikálno-chemického hľadiska sa jedná o vodnú disperziu. Disperznými lepidlami sa môže lepiť drevo, papier, lepenka, textil a podobne. Môžu sa použiť na výrobu detských hračiek a výrobkov prichádzajúcich do styku s potravinami.

Tavné lepidlá
Sú založené na rôznych termoplastických syntetických hmotách (etylénvinylacetátu EVA, polyolefínu APAO alebo reaktívneho polyuretánu PUR). Vytvrdzujú ochladením v priebehu niekoľkých sekúnd. Používajú sa na lepenie dreva, drevených materiálov, ABS, PVC, okrasných líšt na nábytkové dielce, na lepenie kovov, plastov a minerálnych látok.

Škrobové, dextrínové a bielkovinové lepidlá
Sú tuhé látky, prášky alebo pasty obsahujúce vodu (rozpúšťajú sa v horúcej alebo studenej vode). Zasychajú stratou vody odparením alebo vsiaknutím do lepeného materiálu. Pretože ide o prírodné materiály, hrozí nebezpečenstvo napadnutia mikroorganizmami. Preto lepidlá obsahujú konzervačné látky, ktoré by mali byť potravinárske.

Neekologické lepidlá

Ako neekologické lepidlá môžeme označiť lepidlá, ktoré obsahujú formaldehyd a iné organické rozpúšťadlá. Požiadavky na zníženie emisie formaldehydu z lepených materiálov a výrobkov sa neustále sprísňujú. Výrobky sú podľa obsahu formaldehydu označované ako emisná trieda E2, E1, najkvalitnejšie ako E0.

Močovino-formaldehydové (UF) lepidlá
Poskytujú transparentný, ale veľmi krehký spoj, len čiastočne odolný voči vode. Použitie UF lepidiel má veľa výhod – nízka cena lepidla, jeho ľahká aplikácia na lepený povrch, rozpustnosť lepidla vo vode. Lepené spoje však uvoľňujú formaldehyd čo je látka škodlivá pre zdravie. Emisia formaldehydu z lepených materiálov a škodlivé účinky formaldehydu pre človeka sa stávajú problémom hlavne u výrobkov používaných v interiéri.

Melamín-močovino-formaldehydové (MUF) lepidlá
Sa už štyri desaťročia používajú pri výrobe preglejok, trieskových DTD dosiek, MDF dosiek, masívneho dreva a iných drevárskych výrobkov, na lepenie dýh a dekoračných papierov na drevné materiály. Výrobky lepené MUF lepidlami majú širšie použitie v porovnaní s výrobkami lepenými s UF lepidlami, a to pre lepšie vlastnosti lepeného spoja – vyššiu odolnosť spojov voči vode a nižšie emisie formaldehydu.

Fenol-formaldehydové (PF) lepidlá
Sú termosetické lepidlá vytvrdzujúce pri vysokých teplotách (150°C). Lepené spoje sú farebné (tmavo-hnedé), z hľadiska výbornej odolnosti voči vode zaradené v najvyššej triede lepenia T3. Farebný lepený spoj môže byt aj dekoračným prvkom, čo sa využíva pri lepení a výrobe ARO dýh a tvarovaných preglejok.

Čalúnnické lepidlá
Sú lepidlá, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá. Rozpúšťadlá sa pri lepení uvoľňujú do pracovného prostredia, po vytvrdnutí je už lepený spoj stály. Čalúnnické lepidlá klasifikované ako HighSolid majú vysoký obsah sušiny (teda menej rozpúšťadiel), a tak menej zaťažujú životné prostredie – majú veľmi malý podiel emisií rozpúšťadiel. Lepidlá sa používajú na lepenie penových materiálov (PUR), formovaných penových hmôt a ostatných čalúnnických materiálov navzájom a na lepenie na drevo, na DTD, DVD, papierové lepenky, gumovlásie a na iné materiály používané v čalúnnictve. Sú vhodné aj na lepenie polystyrénu.

Adresa autorky:
Ing. Gabriela Slabejová, PhD.
Drevárska fakulta
Katedra nábytku a drevárskych výrobkov
T.G. Masaryka 24
960 01 Zvolen
e-mail: slabejova@tuzvo.sk

Leave a Reply