Tag Archives: Site-specific

ENVIRONMENTÁLNE UMENIE
A ÚVOD DO SITE-SPECIFIC

Mgr. art. Katarína Boborová, ArtD. Článok „Environmentálne umenie a úvod do site – specific“ je pokusom o uchopenie pojmu site-specific, ako jednej z výrazových foriem environmentálneho umenia. Kľúčovou platformou sa tak stalo umenie site-specific 60. a 70. rokov, kde sa na tvorbe autorov pokúša sumarizovať jeho filozofiu a vývoj. ENVIRONMENTÁLNE UMENIE Termín environmentálne umenie je používaný na označenie umenia, ktoré sa zaoberá ekologickými problémami, pričom môže odkazovať na politické, historické […]