Použitie ekologického materiálu v stavebnej praxi – Marmoleum – výrobok
na báze dreva.

Ing. arch. Eva Teplanová

Stavebníctvo je jedným z najdôležitejších odvetví národného hospodárstva. Je priamym ukazovateľom  rastu ekonomiky alebo jej stagnácie. Vytvára bezprostredné životné prostredie človeka. Stavebná aktivita má výrazný vplyv a dopad na celkovú ekológiu krajiny. Materiálová báza stavebného priemyslu tiež prechádza etapou  zvyšovania ekologickej bezpečnosti jej zložiek. Jednou z nich je aj staronový materiál Marmoleum, známy pod názvom linoleum, ktorý je vyrábaný na báze prírodných materiálov, kde nosnou časťou je práve drevo. Čítať ďalej… »

ENVIRONMENTÁLNE UMENIE
A ÚVOD DO SITE-SPECIFIC

Mgr. art. Katarína Boborová, ArtD.

Walter de Maria Lightning Field (1974-1977)

Článok „Environmentálne umenie a úvod do site – specific“ je pokusom o uchopenie pojmu site-specific, ako jednej z výrazových foriem environmentálneho umenia. Kľúčovou platformou sa tak stalo umenie site-specific 60. a 70. rokov, kde sa na tvorbe autorov pokúša sumarizovať jeho filozofiu a vývoj.

ENVIRONMENTÁLNE UMENIE

Termín environmentálne umenie je používaný na označenie umenia, ktoré sa zaoberá ekologickými problémami, pričom môže odkazovať na politické, historické a spoločenské kotexty. Termín environmentálne umenie zahŕňa aj oblasť pôsobnosti v mestskej krajine. Čítať ďalej… »